Към съдържаниетоHack TUES X

Отбори на ученици

Потвърдени отбори: 70

Само по Жици

В
Д
А
З
К
C
C++
C#
+още 9

Букбыбанжманбукбы

Б
Б
Г
К
Н
C
C#
Python
+още 15

Пандишпанчета

Т
К
А
М
C
C++
Kotlin
+още 44

GNK

Р
Б
М
В
C
C++
Java
+още 16

Iconic

Л
С
Д
И
В
C
C++
C#
+още 5

VIKTM

В
М
И
Т
К
C
C++
Python
+още 4

zaloopenite

М
К
Т
А
Д
C
C++
Java
+още 26

Domain expansion

А
К
В
Б
Л
C
C++
Java
+още 9

Malkite Kalashnici

Г
В
П
C
Python
JavaScript
+още 3

BezZevsovi

И
Б
А
Б
Т
C
C++
Swift
+още 34

Държавниците

М
Б
В
Я
А
C
C++
C#
+още 10

Mladi Bogati Tuesari

Н
Д
А
П
В
C
C++
Java
+още 7

PomoOsht

Г
Д
Г
М
А
C
C++
Python
+още 4

ТЕЛК-аджиите

П
Н
Г
С
Assembly
C
C++
+още 42

Sector C

С
Д
Д
Р
А
Assembly
C
C++
+още 27

4та Папка

А
Б
Н
Г
К
C
C++
Java
+още 26

Vafli kuci

К
Д
А
Б
C
C++
Python
+още 8

Double oreo

К
Ф
М
К
C
Dart
C#
+още 9

Манджа с грозде

Г
П
К
Е
П
C
C++
Swift
+още 45

HackEight

Т
Д
Б
В
C
JavaScript
HTML
+още 1

QUATRO DUMMIES

В
М
Н
П
C
C++
Java
+още 16

Горублянска аристокрация

Г
Б
К
А
В
Assembly
C
C++
+още 12

Fixxxxer

М
Л
И
Й
C
C++
Python
+още 6

4bp

А
Б
И
И
C
C++
C#
+още 13

Никва Стойност

О
Е
А
М
Ф
Assembly
C
C++
+още 28

Macrohard Onfire

А
Н
А
Т
А
C
C++
Java
+още 10

Child club penguin

Д
Б
Н
М
А
C
C++
C#
+още 21

GNUB

Б
Н
Г
Н
Ю
C
C++
C#
+още 8

Restarted

К
С
Т
Г
Д
C
C++
Python
+още 7

BrainBugged

Е
Н
С
Assembly
C
C++
+още 31

Кво стаа мен

Ц
Х
С
К
А
C
C++
Python
+още 4

TtT

Й
И
В
Д
Ж
C
C++
Rust
+още 26

Vitam²in G

М
Г
И
М
Ц
C
C++
Java
+още 14

The Warriors

И
Д
В
Х
И
C
C++
Java
+още 27

Абсолютните човеци

Б
Д
Р
Ф
Д
C
Python
JavaScript
+още 3

Die katze mqu mqu

Е
С
А
М
C
Python
JavaScript
+още 2

C-3PO

В
К
И
Б
Р
C
C++
Rust
+още 51

Млади Туесари

А
И
И
В
П
C
C#
Python
+още 4

Пчеличките

С
А
Д
Г
Р
C
C++
C#
+още 11

kocosi

И
Я
М
И
К
C
C++
Kotlin
+още 26

SMTH

И
К
Д
П
П
C
Python
JavaScript
+още 16

People in Paris

Х
К
Д
М
А
C
Python
JavaScript
+още 3

heisenburger

Й
С
В
Г
Г
C
C++
C#
+още 9

Izgubenite

В
К
В
Г
М
C
C++
C#
+още 11

На чича ми на чинията

А
М
П
И
И
C
C#
HTML
+още 6

Pomelo

И
К
М
Н
М
C
C++
Python
+още 6

Calmar dot net

Д
А
А
М
Г
C
Java
Python
+още 5

Shpaklovchicite

Д
Г
К
Б
Б
C
C++
Java
+още 5

A4 само хартия

Л
В
Н
Е
C
C++
Java
+още 22

Чикън Литъл

К
Е
Б
Я
Х
C
C++
Kotlin
+още 51

S-TIER

Н
Р
И
C
C++
Java
+още 32

ASAP x11

С
А
В
С
П
C
C++
Java
+още 31

Не се чете

Я
Б
Е
С
В
C
C++
Java
+още 42

Monke Stew

Й
С
Д
М
А
C
C++
Java
+още 18

TechNovators

М
М
Ц
Е
C
C++
Python
+още 10

113

К
Д
М
К
Т
Assembly
C
C++
+още 87

Свежи

М
А
А
В
Д
Assembly
C
C++
+още 87

Tranzistoro

Е
М
А
В
К
Assembly
C
C++
+още 45

23 e chin

М
А
С
Й
Assembly
C
C++
+още 11

Lonely wolf

К
Б
М
Я
С
C
C++
Java
+още 12

The Butterfly Effect

А
Б
Д
И
М
Assembly
C
C++
+още 27

Pookie-tata

Н
Я
А
В
C
Kotlin
Java
+още 18

niki4aemnqk

Н
А
К
К
С
C
C++
Kotlin
+още 42

Аз Христос!

М
И
В
К
М
Assembly
C
C++
+още 29

TariCAD sistema v2

Н
А
Д
А
C
C++
Java
+още 23

The CHU

Н
К
И
С
Б
C
C++
Java
+още 41

Балалайка в комната

П
А
И
Г
С
Assembly
C
C++
+още 22

Боян Христов

Я
В
А
Д
C
Python
JavaScript
+още 2

Whitelisted

М
Б
А
А
А
C
C++
JavaScript
+още 5

CtrlAltDefeat

В
К
Б
С
Н
C
C++
Java
+още 19