Към съдържаниетоHack TUES X

BezZevsovi

И

Б

А

Б

Т

OceanPaint

"OceanPaint" е иновативно микросървизно уеб приложение, което оживява динамичната екосистема на океана чрез интерактивна симулация. Потребителите могат да изграждат морската флора и фауна, както и да изследват въздействието на индустриалните дейности като корабоплаване и петролни платформи. След симулацията, екосистемата на потребителя се качва като пост, който всеки може да види и ако хареса да редактира в негов стил.

[В github работата е на development branch :) ]

И

Иван Ламбев

Б

Борис Стоянов

А

Антон Станков

Б

Борислав Борисов

Т

Тодор Стоименов

Ментор

?

Николай Димитров

Технологии

C
C++
Swift
Java
Go
Python
PHP
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Sass
Tailwind
React
Vue.js
Vite
WordPress
Node.js
Laravel
Spring Boot
NextJS
React Native
Bash
Vim
Git
AWS
Vercel
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Docker
Kubernetes
Компютърни мрежи
3D Modeling
Web Development
Embedded
Game Development