Към съдържаниетоHack TUES X

4bp

А

Б

И

И

Все още няма създаден проект :(

А

Александър Асенов

Б

Борис Гюров

И

Иван Петков

И

Иван Генов

?

Все още няма ментор

Технологии

C
C++
C#
Python
JavaScript
HTML
CSS
Django
OpenCV
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Blender
Embedded