Към съдържаниетоHack TUES X

Свежи

М

А

А

В

Д

FreshEd

Решаваме проблема с изучаването и връзката м/у ученици и учители, нивото на образование и осигуряване на академична честност

М

Мартин Велчев

А

Александра Ставрева

А

Александър Харалампиев

В

Васил Василев

Д

Димитър Анастасов

Ментор

?

Мартин Иванов

Технологии

Assembly
C
C++
Rust
Kotlin
Swift
Java
Dart
C#
Go
Python
Ruby
PHP
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Sass
Tailwind
React
Vue.js
Bootstrap
Svelte
Vite
WordPress
Node.js
Django
Flask
Laravel
Bun
Spring Boot
ASP.NET
ExpressJS
NextJS
Xamarin
Electron
Flutter
React Native
Jetpack Compose
Unity
Unreal Engine
Godot
Bash
Vim
Git
Microsoft Azure
AWS
Google Cloud
IBM Cloud
Firebase
Vercel
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
NoSQL
Redis
Elasticsearch
Apache Kafka
Apache Hadoop
Apache Spark
RabbitMQ
Cassandra
R
NumPy
Pandas
TensorFlow
PyTorch
JAX
Keras
OpenCV
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Security
Blockchain
Web3
Blender
2D Modeling
3D Modeling
Machine Learning
Deep Learning
Web Development
Mobile Development
Embedded
Game Development