Към съдържаниетоHack TUES X

zaloopenite

М

К

Т

А

Д

WiCry

Проектът има за цел активно да тества реакциите, действията и експертизата на екипите отговарящи за защита на инфраструктурата, контролите и процедурите за информационна сигурност в реалистична киберзаплаха, която включва най-разпространения протокол за безжична мрежова свързаност - Wi-Fi.

Проектът дублирана избрана мрежа, използвайки подхода Evil Twin. В процеса на свързване се отваря графичен потребителски интерфейс. Използва се микрокомпютър за безжична точка за достъп. За да се реализира свързаност към мрежата, се използва потребителски графичен интерфейс. Целия трафик на устройставата, които са свързани към нашата мрежа, минава през централизирана точка и бива визуализиран.

Нашето решение RAPD представлява активен мрежов скенер, които филтрира наличните Wifi мрежи с цел откриване на EvilTwin/RougueAP. Има два режима на работа. Learning - Събира информация за точките за достъп. Записва техните MAC адреси. Active - Следи за нови Wi-Fi мрежи и алармира за непознати мрежи.

М

Моника Спасова

К

Калоян Димитров

Т

Теодор Василев

А

Александър Бояджиев

Д

Димитър Цветков

Ментор

?

Силвия Петкова

Технологии

C
C++
Java
Python
JavaScript
HTML
CSS
Node.js
Django
Flask
ExpressJS
Bash
Vim
Git
Microsoft Azure
AWS
Google Cloud
MySQL
RabbitMQ
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Security
Embedded