Към съдържаниетоHack TUES X

Vitam²in G

М

Г

И

М

Ц

Oceansis

Проектът представлява 2д симулатор на движение на морски транспортни средства. След определяне на началната и крайната точка от пътуването, алгоритъмът ще визуализира възможно най - краткия път. Проектът предлага поставяне на различни морски препядствия, като морски течения, които евентуално биха променили курса на превозното средство.

М

Момчил Владимиров

Г

Габриел Мартинов

И

Ирен Коларова

М

Мария Конева

Ц

Цветослав Макавеев

Ментор

?

Валери Добрев

Технологии

C
C++
Java
C#
Python
JavaScript
HTML
CSS
Unity
Arduino
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
3D Modeling
Web Development
Mobile Development
Embedded
Game Development