Към съдържаниетоHack TUES X

TtT

Й

И

В

Д

Ж

TtTranquil

Проучвания показват, че подводният шум, излъчван от двигателите и най-вече от перките на търговските кораби, може да има както краткосрочни, така и дългосрочни отрицателни последици за морските обитатели.

Въпреки че този шум може да изглежда безобиден на пръв поглед, постоянното му присъствие представлява значителен риск за морските обитатели, като нарушава тяхната комуникация, навигация и поведение при хранене.

Има множество регулаторни усилия на организации като Международната морска организация (ММО) и Международната организация на труда (МОТ) за цялостно решаване на проблема. Въпреки тези усилия, корабният шум продължава да бъде проблем и до днес.

Й

Йоан Иванов

И

Ивайла Барух

В

Виктор Ханджиев

Д

Димитър Димитров

Ж

Живко Нушев

Ментор

?

Александър Кюмурков

Технологии

C
C++
Rust
Java
Go
Python
JavaScript
HTML
CSS
Django
Unity
Unreal Engine
Bash
Vim
Git
AWS
MongoDB
MySQL
NumPy
Pandas
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Embedded