Към съдържаниетоHack TUES X

TtT

Й

И

В

Д

Ж

Все още няма създаден проект :(

Й

Йоан Иванов

И

Ивайла Барух

В

Виктор Ханджиев

Д

Димитър Димитров

Ж

Живко Нушев

?

Все още няма ментор

Технологии

C
C++
Rust
Java
Go
Python
JavaScript
HTML
CSS
Django
Unity
Unreal Engine
Bash
Vim
Git
AWS
MongoDB
MySQL
NumPy
Pandas
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Embedded