Към съдържаниетоHack TUES X

Tranzistoro

Е

М

А

В

К

AtlasFlow

Когато човек отиде в спортна зала, най-често не е особено доволен, когато в залата има твърде много хора. AtlasFlow е IoT решение на този проблем. Представлява система, състояща се от две главни части: камерни модули и уебсайт.

Камерните модули са предназначени за монтаж в различни части от спортната зала с различни предназначения, например: бодибилдинг, силов трибой, калистеника и т.н.

Модулите предават визуална информация за съответстващите им части от спортната зала в реално време на програма, утилизираща компютърно зрение, като с помощта на класифициращ алгоритъм преброява хората, които влизат в кадъра на камерата.

Тази информация се предава и се представя по удобен за потребители начин на уебсайта, където може да бъде намерена статистика в реално време за всяка спортна зала, имплементираща системата, и отделните ѝ части.

Е

Емил Дойчинов

М

Мартин Наков

А

Алекс Огнянов

В

Венелин Новаков

К

Кристина Иванова

Ментор

?

Георги Трайков

Технологии

Assembly
C
C++
Kotlin
Java
C#
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Sass
Tailwind
React
Svelte
Vite
Node.js
Flask
ASP.NET
ExpressJS
Flutter
Bash
Vim
Git
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
NoSQL
Redis
Elasticsearch
RabbitMQ
Cassandra
NumPy
Pandas
TensorFlow
PyTorch
OpenCV
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Machine Learning
Web Development
Embedded
Game Development