Към съдържаниетоHack TUES X

Tranzistoro

Е

М

А

В

К

Все още няма създаден проект :(

Е

Емил Дойчинов

М

Мартин Наков

А

Алекс Огнянов

В

Венелин Новаков

К

Кристина Иванова

?

Все още няма ментор

Технологии

Assembly
C
C++
Kotlin
Java
C#
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Sass
Tailwind
React
Svelte
Vite
Node.js
Flask
ASP.NET
ExpressJS
Flutter
Bash
Vim
Git
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
NoSQL
Redis
Elasticsearch
RabbitMQ
Cassandra
NumPy
Pandas
TensorFlow
PyTorch
OpenCV
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Machine Learning
Web Development
Embedded
Game Development