Към съдържаниетоHack TUES X

The Warriors

И

Д

В

Х

И

Tidal Tech Station

Метерологична станция за следене на различни параматри в близост до брега на воден обект.

И

Иван Иванов

Д

Деян Атанасов

В

Веселин Владимиров

Х

Христо Люцканов

И

Ивайло Каньов

Ментор

?

Петър Иванов

Технологии

C
C++
Java
Dart
C#
Python
HTML
CSS
Flask
ASP.NET
Flutter
Bash
Vim
Git
Microsoft Azure
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Apache Kafka
Docker
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Компютърни мрежи
Security
2D Modeling
3D Modeling
Web Development
Mobile Development
Embedded