Към съдържаниетоHack TUES X

The CHU

Н

К

И

С

Б

Все още няма създаден проект :(

Н

Никола Петров

К

Калоян Сотиров

И

Иван Постолов

С

Стефан Георгиев

Б

Браян Монтичелли

?

Все още няма ментор

Технологии

C
C++
Java
Dart
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Vite
Node.js
Flask
Spring Boot
ExpressJS
NextJS
Flutter
React Native
Bash
Git
Microsoft Azure
Google Cloud
Firebase
Vercel
MySQL
PostgreSQL
NumPy
Pandas
TensorFlow
Keras
Docker
Kubernetes
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Web3
Blender
Machine Learning
Web Development
Mobile Development
Embedded