Към съдържаниетоHack TUES X

The Butterfly Effect

А

Б

Д

И

М

Все още няма създаден проект :(

А

Александър Илиев

Б

Борис Ханджиев

Д

Даниел Димитров

И

Ивайло Иванов

М

Мартин Раднев

?

Все още няма ментор

Технологии

Assembly
C
C++
Java
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
React
Node.js
Django
Flask
ExpressJS
NextJS
React Native
Unity
Godot
Bash
Git
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
NumPy
Docker
Arduino
ESP32/ESP8266
Blender
Embedded
Game Development