Към съдържаниетоHack TUES X

SMTH

И

К

Д

П

П

Все още няма създаден проект :(

И

Иван Иванов

К

Кристиан Николов

Д

Димитър Цветков

П

Павел Шаламанов

П

Петьо Миладинов

?

Все още няма ментор

Технологии

C
Python
JavaScript
HTML
CSS
Node.js
Godot
Git
MongoDB
NoSQL
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Blender
3D Modeling
Web Development
Embedded
Game Development