Към съдържаниетоHack TUES X

SMTH

И

К

Д

П

П

Scanaryo

Това е приложение за визуализация и изтегляне на модели от 3Д скенер.

И

Иван Иванов

К

Кристиан Николов

Д

Димитър Цветков

П

Павел Шаламанов

П

Петьо Миладинов

Ментор

?

Тонимир Стоянов

Технологии

C
Python
JavaScript
HTML
CSS
Node.js
Godot
Git
MongoDB
NoSQL
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Blender
3D Modeling
Web Development
Embedded
Game Development