Към съдържаниетоHack TUES X

Sector C

С

Д

Д

Р

А

Все още няма създаден проект :(

С

Светослав Илиев

Д

Дамян Мяшков

Д

Дарий Топузов

Р

Радослав Димитров

А

Антонио Готев

?

Все още няма ментор

Технологии

Assembly
C
C++
Swift
Dart
C#
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Node.js
Django
Flutter
Unity
Unreal Engine
Vim
Git
Firebase
MySQL
Redis
Компютърни мрежи
Security
Blockchain
Blender
3D Modeling
Machine Learning
Web Development
Mobile Development
Game Development