Към съдържаниетоHack TUES X

Пандишпанчета

Т

К

А

М

StockChain

StockChain е web3 платформа, позволяваща на фотографи, да продават сигурно правата над техните снимки, чрез използването на NFT технология.

Код на проекта

https://github.com/pandishpancheta/auth-service
https://github.com/pandishpancheta/contract-observer-service
https://github.com/pandishpancheta/smart-contract
https://github.com/pandishpancheta/frontend
https://github.com/pandishpancheta/listings-service
https://github.com/pandishpancheta/order-service
https://github.com/pandishpancheta/tokenization-service
https://github.com/pandishpancheta/api-gateway-service
https://github.com/pandishpancheta/service-deployment
https://github.com/pandishpancheta/presentation

Т

Тихомир Гърменлиев

К

Калоян Дойчинов

А

Алеко Георгиев

М

Мартин Божилов

Ментор

?

Стефан Александров

Технологии

C
C++
Kotlin
Swift
Java
Go
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Node.js
Django
Flask
Spring Boot
ExpressJS
NextJS
Flutter
React Native
Bash
Vim
Git
AWS
Firebase
Vercel
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Pandas
TensorFlow
PyTorch
OpenCV
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Blockchain
Web3
Machine Learning
Web Development
Mobile Development
Embedded