Към съдържаниетоHack TUES X

Отчасти Лемниската

К

В

Й

Unifish

Unfish е приложение, интуитивно превеждащо законов текст (какъвто е например документ за наложен фиш) на лесен и разбираем за нарушителя език.

В законови документи често се цитират определени членове и алинеи и от законов текст с очакването, че получателят на фиша ще отвори съответния закон, ще открие съответната част от него и ще я прочете. Въпреки това, макар и законовите текстове да са публично достъпни в правни портали, какъвто е lex.bg, гражданите рядко отделят време за подобна справка.

Ето защо в Unfish съответната част от закона бива директно показвана на екрана чрез улеснен и изчистен от не пряко съотносими към ситуацията термини и уточнения. В случай, че гражданинът желае да прочете, пълния текст на закона, той може да го направи в съотвените публично достъпни справочници.

К

Кристиян Стоименов

В

Виолета Кабаджова

Й

Йоан Джелекарски

Технологии

C
C++
Java
Python
HTML
CSS
Django
Bash
Vim
Git
Docker
Nginx
Arduino
Компютърни мрежи
Embedded