Към съдържаниетоHack TUES X

Никва Стойност

О

Е

А

М

Ф

Шамандура със стойност

Проектът ни представлява иновативна система от умни шамандури, разположени в стратегически области на морето. Всяка шамандура е оборудвана с множество сензори, които автоматично измерват и записват важни данни от морската и въздушната среда. Събраните данни се изпращат до централна станция, където преминават през процес на обработка и анализ, след което се визуализират чрез уеб приложение. Тази система позволява на изследователи, образователни институции и любители на океана да проследяват и анализират тенденции, да моделират климатични промени и да оценяват антропогенното въздействие върху морските екосистеми с голяма точност и лекота.

О

Огнян Разсадов

Е

Евгени Попов

А

Александра Лазарова

М

Михаил Петров

Ф

Филостратос Титопулос

Ментор

?

Любомир Циров

Технологии

Assembly
C
C++
Kotlin
Java
Go
Python
Ruby
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Django
Flask
NextJS
Flutter
Bash
Vim
Git
MySQL
Apache Kafka
NumPy
Docker
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
3D Modeling
Embedded