Към съдържаниетоHack TUES X

Никва Стойност

О

Е

А

М

Ф

Все още няма създаден проект :(

О

Огнян Разсадов

Е

Евгени Попов

А

Александра Лазарова

М

Михаил Петров

Ф

Филостратос Титопулос

?

Все още няма ментор

Технологии

Assembly
C
C++
Kotlin
Java
Go
Python
Ruby
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Django
Flask
NextJS
Flutter
Bash
Vim
Git
MySQL
Apache Kafka
NumPy
Docker
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
3D Modeling
Embedded