Към съдържаниетоHack TUES X

На чича ми на чинията

А

П

М

И

И

AtendanceCheck

Проверка за закъснение, отсъствие или присъствие с RFID четец.Всеки ученик получава чип и при влизане в стаята го сканира на четеца.

А

Антоан Цонков

П

Петър Антонов

М

Матей Симеонов

И

Ирена Сербезова

И

Илия Илиев

Ментор

?

Емил Доцев

Технологии

C
C#
HTML
CSS
Vim
Arduino
ESP32/ESP8266
2D Modeling
3D Modeling