Към съдържаниетоHack TUES X

Mixed Equilibrium

С

Я

И

Price Compass

Мобилно приложение за отчет и анализ на цените на пазарните продукти

С

Станислав Иванов

Я

Ясен Ефремов

И

Ивайло Генчев

Технологии

C
C++
Rust
Kotlin
Swift
Java
Dart
Python
JavaScript
HTML
CSS
Sass
React
Unity
Godot
Bash
Vim
Git
MySQL
Cassandra
Docker
Arduino
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Blender
Mobile Development