Към съдържаниетоHack TUES X

Манджа с грозде

Г

П

К

Е

П

Все още няма създаден проект :(

Г

Георги Фиданов

П

Павел Войков

К

Кристиян Лозанов

Е

Емилиана Петренко

П

Петя Дамянова

?

Все още няма ментор

Технологии

C
C++
Swift
Java
C#
Python
PHP
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Bootstrap
Vite
WordPress
Node.js
Flask
Laravel
ExpressJS
NextJS
Flutter
Unity
Godot
Bash
Vim
Git
Microsoft Azure
Firebase
MongoDB
MySQL
NoSQL
Apache Kafka
NumPy
Pandas
Docker
Kubernetes
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Security
Machine Learning
Web Development
Mobile Development
Embedded
Game Development