Към съдържаниетоHack TUES X

Котки с палци 2

Й

Н

Xranilka

Платформа за подаване на оплаквания от процеса на работа в държавните институции. Целим да подобрим отчетността след подадени жалби. неизпълнени заявки и некоректно функциониране на дърважни институции.

Й

Йосиф Хамед

Н

Николай Лазаров

Технологии

Assembly
C
C++
Rust
Java
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Bootstrap
Node.js
Django
Spring Boot
ExpressJS
React Native
Vim
Git
MongoDB
MySQL
Redis
OpenCV
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Blockchain
Web3
Web Development
Mobile Development
Embedded