Към съдържаниетоHack TUES X

Горублянска аристокрация

Г

Б

К

А

В

smart aquarium

Автоматизиране на пълненето и изпразването на водата при смяна ;автоматизирана лампа; затопляне на водата когато е под някаква температура; Система за филтриране; Система за хранене;

Г

Георги Илиев

Б

Борис Стрински

К

Калоян Янев

А

Адриан Алексов

В

Виктор Алексиев

Ментор

?

Валери Поляков

Технологии

Assembly
C
C++
Python
JavaScript
HTML
CSS
Node.js
Bash
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Embedded