Към съдържаниетоHack TUES X

Go6o

А

П

М

член42.бг

Платформа за лесно търсене и извличане на информация от българските закони. Визуализация на връзките между части на закона, способност за търсене на релевантна информация, лесно подреждане на подбраната информация.

А

Антонио Милев

П

Петър Герасимов

М

Мартин Дацев

Технологии

C
C++
Rust
Kotlin
Go
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Vite
WordPress
Node.js
Flask
Bun
NextJS
React Native
Unity
Unreal Engine
Godot
Bash
Vim
Git
AWS
Google Cloud
Vercel
MySQL
PostgreSQL
Redis
R
NumPy
Pandas
TensorFlow
PyTorch
Keras
OpenCV
Docker
Nginx
Raspberry Pi
Security
Blockchain
Web3
Blender
3D Modeling
Machine Learning
Deep Learning
Web Development
Game Development