Към съдържаниетоHack TUES X

FAnton, again?

А

Б

Г

Chadium

Chadium е платформа, която улеснява менажирането на малки общости и подобрява вътрешната им комуникация. Някои от функционалностите включват: мениджър на задачи, който позволява създаване и разпределяне на задачи, модул за новини и постове, възможност за набиране на средства, система за гласуване по ключови въпроси касаещи обществото и др. Chadium е идеалният помощник за малки общности, който улеснява организацията и вземането на решения и стимулира ангажираността.

А

Ангел Пенчев

Б

Боян Иванов

Г

Георги Попов

Технологии

HTML
CSS