Към съдържаниетоHack TUES X

Чикън Литъл

К

Е

Б

Я

Х

AcademiX

Нашия проект цели пълна интеграция на онлайн платформа за обучение с онлайн дневник. Той комбинира фронтенд и бекенд технологии, за да създаде безпроблемно образователно преживяване за учители, ученици и администратори.

Проектът ни спада към тема Smart School

К

Кристиян Янков

Е

Емилия Ушева

Б

Борис Бачев

Я

Ясен Ангелов

Х

Християн Петков

Ментор

?

Ангел Стоянов

Технологии

C
C++
Kotlin
Java
Dart
C#
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Bootstrap
Node.js
Django
Flask
Spring Boot
ASP.NET
NextJS
Flutter
Jetpack Compose
Unity
Unreal Engine
Godot
Bash
Git
Microsoft Azure
AWS
Firebase
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
NumPy
Pandas
TensorFlow
PyTorch
Keras
OpenCV
Docker
Kubernetes
Nginx
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Security
Machine Learning
Deep Learning
Web Development
Mobile Development
Embedded
Game Development