Към съдържаниетоHack TUES X

Букбыбанжманбукбы

Б

Б

Г

К

Н

Все още няма създаден проект :(

Б

Билян Костадинов

Б

Борис Беличев

Г

Габриел Петров

К

Кристиан Кирилов

Н

Никола Алексов

?

Все още няма ментор

Технологии

C
C#
Python
PHP
JavaScript
HTML
CSS
React
Node.js
Flask
NextJS
Unity
Arduino
ESP32/ESP8266
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Web Development
Embedded