Към съдържаниетоHack TUES X

BrainBugged

Е

Н

С

Все още няма създаден проект :(

Е

Евгения Голубева

Н

Николай Вълканов

С

Светослав Иванов

?

Все още няма ментор

Технологии

Assembly
C
C++
Rust
Go
Python
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Node.js
Flask
ExpressJS
Bash
Vim
Git
Google Cloud
Firebase
MongoDB
MySQL
NoSQL
NumPy
Pandas
TensorFlow
Keras
Docker
Arduino
Raspberry Pi
Security
2D Modeling
3D Modeling
Web Development
Mobile Development
Embedded