Към съдържаниетоHack TUES X

ASAP x11

С

А

В

С

П

Quizstics

Уеб приложение, което по дадена презентация/документ/текст, свързана/а с преподаден урок, генерира викторина с въпроси за проверка на знанията на учениците. Всеки учител вижда викторините, които е създал в страницата MyProfile и има опцията да генерира статистики на базата на резултатите на учениците. Някои от статистиките, които учителят може да види са процент успеваемост на учениците на всеки въпрос, процент успеваемост на учениците на цялата викторина и по колко отговора от всеки има на всеки въпрос.

С

Стилиян Мандалиев

А

Александър Христов

В

Валентин Асенов

С

Симеон Симеонов

П

Петър Петров

Ментор

?

Иван Кавалджиев

Технологии

C
C++
Java
Python
PHP
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Tailwind
React
Node.js
Spring Boot
Unity
Git
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
NoSQL
Redis
Apache Kafka
RabbitMQ
NumPy
Docker
Arduino
IoT
Raspberry Pi
Blender
2D Modeling
3D Modeling
Web Development
Mobile Development
Embedded
Game Development