Към съдържаниетоHack TUES X

Appolica-нци

М

К

Все още няма създаден проект :(

М

Мартин Симов

К

Калоян Чакъров

Технологии

Kotlin
Dart
JavaScript
TypeScript
React
Node.js
ExpressJS
Flutter
Jetpack Compose
Git
AWS
Firebase
MySQL
PostgreSQL
Docker
Web Development
Mobile Development