Към съдържаниетоHack TUES X

A4 само хартия

Л

В

Н

Е

DartsSense

DartsSense ще автоматизира аспекти от играта на дартс, предоставяйки на играчите в реално време информация за тяхната точност и техника. Така ще бъдат подобрени тренировките и играчите ще могат да развият по-добри умения в играта.

Л

Любомир Станев

В

Викторио Миланов

Н

Николай Йорданов

Е

Емилия Чукалева

Ментор

?

Виктория Димитрова

Технологии

C
C++
Java
Python
HTML
CSS
Flask
Unity
Git
Microsoft Azure
MySQL
PostgreSQL
Apache Kafka
Pandas
TensorFlow
Docker
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
Security
3D Modeling
Embedded
Game Development