Към съдържаниетоHack TUES X

Smartifying the electric grid

Система, която дава възможност на операторите на електропреносни мрежи и на потребителите по - голям контрол върху консумацията на електроенергия с цел оптимизиране на потреблението и избягването на непредвидени прекъсвания.

С

Стефан Антонов

В

Венелин Атанасов

И

Илиана Генова

Технологии

Assembly
C
Python
TypeScript
WordPress
MySQL
Arduino
Raspberry Pi
Компютърни мрежи