Към съдържаниетоHack TUES X

4та Папка

А

Б

Н

Г

К

Все още няма създаден проект :(

А

Атанас Ружинов

Б

Богдан Яков

Н

Никола Георгиев

Г

Георги Стоянов

К

Кристиян Симчев

?

Все още няма ментор

Технологии

C
C++
Java
Python
JavaScript
HTML
CSS
React
Bootstrap
Django
Flask
Flutter
Bash
Vim
Git
Google Cloud
Firebase
MySQL
NumPy
Pandas
Docker
Компютърни мрежи
Security
2D Modeling
Machine Learning
Deep Learning
Web Development
Mobile Development
Game Development