Team Logo

Sector C

Отбор от 9ти В клас. Ще използваме js and python.

участници

Евгения Голубева avatar

Евгения Голубева

участник

от клас

Антонио Готея avatar

Антонио Готея

участник

от клас

Светослав Илиев avatar

Светослав Илиев

капитан

от клас

Дарий Топузов avatar

Дарий Топузов

участник

от клас

Дамян Мяшков avatar

Дамян Мяшков

участник

от клас

ментор

Мадлен Саркисян avatar

Мадлен Саркисян