Team Logo

120metra

Hacktues 9 winners

участници

Ясен Спасов avatar

Ясен Спасов

участник

от 12Г клас

Любомир Начев avatar

Любомир Начев

участник

от 12Г клас

Георги  Мечев  avatar

Георги Мечев

участник

от 12Г клас

Иво Иванов avatar

Иво Иванов

капитан

от 12Г клас

Адриан Стоев avatar

Адриан Стоев

участник

от 12Г клас

ментор

Пламен Данов avatar

Пламен Данов