Team Logo

S.I.M.P

Ми да то да

участници

Чавдара Белева avatar

Чавдара Белева

участник

от 10Г клас

Емилия Ушева avatar

Емилия Ушева

капитан

от 11В клас

Димитър  Костенаров avatar

Димитър Костенаров

участник

от 11А клас

ментор

Кристиан Томов avatar

Кристиан Томов